Afgørelse

Nummer
21/09190

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af Alm. Brands erhvervelse af Codan Forsikring

Konkurrencerådet har godkendt, at Alm. Brand A/S overtager de danske aktiviteter i Codan Forsikring A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har haft betænkeligheder ved fusionen, fordi den muligvis kunne skade kunder med erhvervsforsikringer. Fusionen kunne dog godkendes efter nærmere undersøgelser.

Konkurrencerådet har godkendt Alm. Brands overtagelse af de danske aktiviteter i Codan Forsikring. Begge selskaber sælger skadesforsikringer til både privat- og erhvervskunder.

Alm. Brand vil efter opkøbet få en andel på 20-30 procent af markedet for skadesforsikringer til erhvervskunder i Danmark. Alligevel vurderer Konkurrencerådet ikke, at fusionen hæmmer den effektive konkurrence betydeligt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført omfattende undersøgelser blandt erhvervskunder, konkurrerende skadesforsikringsselskaber og forsikringsmæglere. De viser blandt andet, at Alm Brand primært har små- og mellemstore erhvervskunder, mens Codan primært har større erhvervskunder. Generelt er erhvervskunderne mere prisfølsomme og gør ofte brug af forsikringsmæglere, som også medvirker til at gøre markedet mere dynamisk. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har desuden set på forskellige undersegmenter på markedet for forsikringer til erhvervskunder, men heller ikke her er viser resultaterne, at konkurrencen skulle blive hæmmet betydeligt.

Hvad angår markedet for salg af skadesforsikring til privatkunder i Danmark vil Alm. Brand efter fusionen få en markedsandel på 10-20 procent. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens indledende undersøgelser gav ikke anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder på dette marked.

Sidste år fik canadiske Intact Financial Cooperation enekontrol med Codan i Danmark, mens det danske forsikringsselskab Tryg blev mindretalsaktionær. Alm. Brand har med fusionen overtaget det fulde ejerskab af Codan Forsikring A/S.