Afgørelse

Nummer
MTF-22/02640

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Novo Holdings A/S’ erhvervelse af enekontrol over Dades A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. april 2022 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Novo Holdings A/S og Dades A/S.

Novo Holdings opnår ved fusionen kontrol over 53,55 % af aktierne og 57,58 % af stemmerettighederne i Dades, og Novo Holdings opnår herved enekontrol over Dades.