Afgørelse

Nummer
MTF-22/02867

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af CataCap II K/S’ erhvervelse af enekontrol over DAFA Group A/S og tilhørende selskaber samt Ejendomsselskabet Holmstrupgårdsvej 8-16 ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 6. april 2022 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem CataCap II K/S, DAFA Group A/S og Ejendomsselskabet Holmstrupgårdsvej 8-16 ApS.

Fusionen indebærer, at CataCap erhverver enekontrol over DAFA Group og tilhørende selskaber samt Ejendomsselskabet Holmstrupgårdsvej 8-16 ApS.