Afgørelse

Nummer
MTF-22/03188

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Davidson Kempner Capital Management, L.P.’s erhvervelse af Nynas AB

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. april 2022 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Davidson Kempner Capital Management, L.P. (”Davidson Kempner”) og Nynas AB (”Nynas”).

Ved den anmeldte fusions gennemførsel erhverver Davidson Kempner Capital Management, L.P. enekontrol over Nynas AB.