Afgørelse

Nummer
MTF-22/02524

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Kingspan Holding Netherlands B.V.’s erhvervelse af Troldtekt A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 7. april 2022 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Kingspan Holding Netherlands B.V. (”Kingspan”) og Troldtekt A/S (”Troldtekt”).

Transaktionen indebærer, at Kingspan overtager 100 pct. af aktiekapitalen i Troldtekt. Med transaktionen erhverver Kingspan dermed enekontrol over Troldtekt.