Afgørelse

Nummer
BET- 22/00560

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af K.W. Bruun Import A/S’ overtagelse af enekontrol over FCA Denmark A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 25. marts 2022 en almindelig anmeldelse af en fusion mellem K.W. Bruun Import A/S (”K.W. Bruun Import”) og FCA Denmark A/S (”FCA Denmark”) (herefter samlet ”parterne”).

Transaktionen indebærer, at K.W. Bruun Import overtager 100 pct. af aktierne i FCA Denmark. Med transaktionen erhverver K.W. Bruun Import dermed enekontrol over FCA Denmark.