Afgørelse

Nummer
MTF- 22/01990

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Compagnie de Saint-Gobain’s erhvervelse af GCP Applied Technologies

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 29. marts 2022 en forenklet anmeldelse af Compagnie de Saint-Gobain S.A.’s (”Saint-Gobain”) erhvervelse af GCP Applied Technologies Inc. (”GCP”).

Ved transaktionen erhverver Saint-Gobain via et datterselskab indirekte ejerskab over 100 pct. af aktiekapitalen i GCP. Saint-Gobain erhverver herved enekontrol over GCP.