Afgørelse

Nummer
MTF-22/02174

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Geia Food A/S’ erhvervelse af enekontrol over Lauge Food Selection A/S og CamSac-Lauge Seafood A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 21. marts 2022 en forenklet anmeldelse af Geia Food A/S’ ("Geia Food") erhvervelse af enekontrol over Lauge Food Selection A/S og CamSac-Lauge Seafood A/S ("Lauge Food Group").

Ved transaktionen erhverver Geia Food 100 pct. af aktierne i Lauge Food Group og opnår derved enekontrol over Lauge Food Group.