Afgørelse

Nummer
MTF-22/02177

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af CataCap II K/S’ erhvervelse af enekontrol over Nordmark Maskinfabrik A/S, Nordmark Production A/S og tilhørende selskaber

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 9. marts 2022 en forenklet anmeldelse af CataCap II K/S’ (”CataCap”) erhvervelse af enekontrol over selskaberne Nordmark Maskinfabrik A/S, Nordmark Production A/S, Ejendomsselskabet Gyldendalsvej A/S og Ejendommen Ellehammervej 11, Skage ApS (tilsammen ”Nordmark”).

Ved den anmeldte fusions gennemførsel erhverver et etableret BidCo 100 pct. af aktiekapitalen i Nordmark.