Afgørelse

Nummer
MTF- 21/11732

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af CRH Denmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over Confac Holding A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. februar 2022 en anmeldelse af en fusion mellem CRH Denmark A/S (herefter ”CRH Denmark”) og Confac Holding A/S (herefter ”Confac Holding”), herefter samlet ”parterne”.

Transaktionen indebærer, at CRH Denmark erhverver 100 pct. af aktierne i Confac Holding. CRH Denmark vil efter transaktionens gennemførelse således opnå enekontrol over Confac Holding.