Afgørelse

Nummer
MTF- 22/01554

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Lantmännen ek förs erhvervelse af enekontrol over Scandbio AB

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. marts 2022 en forenklet anmeldelse af Lantmännen ek förs (’Lantmännen’) erhvervelse af enekontrol over Scandbio AB (’Scandbio’).

Lantmännen ek förs erhvervelse af enekontrol over Scandbio AB.