Afgørelse

Nummer
MTF- 22/00265

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af AIP Asset Management Co., Ltd.’, PenSam Pension forsikringsaktieselskabs, Artha Property Invest P/S’ og Artha Property Invest II P/S’ erhvervelse af 100% af aktierne i NESA Allé nr. 1 P/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. januar 2022 en forenklet anmeldelse af AIP Asset Management Co., Ltd.’, PenSam Pension forsikringsaktieselskabs, Artha Property Invest P/S’ og Artha Property Invest II P/S’ erhvervelse af 100% af aktierne i NESA Allé nr. 1 P/S,

Med fusionen erhverver de fire købere tilsammen 100 pct. af aktierne i selskabet, NESA Allé nr. 1 P/S, samt NESA Allé nr. 1 komplementar ApS.