Afgørelse

Nummer
MTF-22/00036

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Triton Groups’ erhvervelse af enekontrol over Clinigen Group Plc.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. januar 2022 en forenklet anmeldelse af en fusion, hvorved Triley Bidco Ltd (”Triley Ltd”) erhverver enekontrol over Clinigen Group Plc. (”Clinigen”).

Triton-gruppen har offentliggjort et overtagelsestilbud om at erhverve 100 pct. af aktiekapitalen i Clinigen. Triton-gruppen vil dermed erhverve enekontrol over Clinigen.