Afgørelse

Nummer
MTF-22/00033

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fonden Axcel VI’s erhvervelse af enekontrol med Picca Automation A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 20. januar 2022 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem fonden Axcel VI og Picca Automation A/S.

Transaktionen indebærer, at fonden Axcel VI, igennem AX VI INV6 Holding ApS, erhverver enekontrol over Picca Automation A/S.