Afgørelse

Nummer
MTF-21/13087

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af 3i Infrastructure plc’s erhvervelse af enekontrol over ERRV Luxembourg Holdings S.À. R.L.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 6. januar 2022 en forenklet anmeldelse af 3i Infrastructure plc’s erhvervelse af enekontrol over ERRV Luxembourg Holdings S.À. R.L.

3i Infrastructure plc ejer på nuværende tidspunkt allerede indirekte 50 % af aktierne i og har fælles kontrol sammen med AMP Capital Investors (European Infrastructure Lux) S.à r.l. over ERRV Luxembourg Holdings S.À. R.L. Ved transaktionen erhverver 3i Infrastructure plc de resterende 50 % af aktierne og opnår derved enekontrol over ERRV Luxembourg Holdings S.À. R.L.