Afgørelse

Nummer
MTF-21/13072

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A og Mr. Tan og Mr. Lims erhvervelse af fælles kontrol over Razer Inc.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. januar 2022 en forenklet anmeldelse af CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A (”CVC”) og Mr. Tan og Mr. Lims (”stiftere” af Razer) erhvervelse af fælles kontrol over Razer Inc. (”Razer”).

CVC erhverver gennem et datterselskab, CVC Holdco, sammen med de to stiftere af Razer fælles kontrol over et til formålet oprettet fælles selskab, TopCo, og dermed over Razer.