Afgørelse

Nummer
MTF-21/13182

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusionen mellem AP Ejendomme P/S og CL Denmark ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. januar 2022 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem AP Ejendomme P/S (”AP Ejendomme”) og CL Denmark ApS (”BoStad”).

Med transaktionen erhverver AP Ejendomme samtlige kapitalandele i BoStad og opnår dermed enekontrol over BoStad.