Afgørelse

Nummer
MTF-21/10213

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af DFDS A/S’ erhvervelse af enekontrol over ICT Holding A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 5. januar 2022 en anmeldelse af DFDS A/S’ erhvervelse af enekontrol over ICT Holding A/S.

DFDS A/S har før fusionen en minoritetsaktiepost i ICT Holding A/S på [xxx] pct. Transaktionen finder sted ved en aktieoverdragelse, hvorefter DFDS A/S vil eje 100 pct. af aktierne i ICT Holding A/S. DFDS A/S erhverver herved enekontrol over ICT Holding A/S.