Afgørelse

Nummer
MTF-21/12934

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Coop Danmark A/S’ og PensionDanmark Ejendomme Holding K/S’ oprettelse af et selvstændigt fungerende joint venture

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. januar 2022 en forenklet anmeldelse af Coop Danmark A/S’ og PensionDanmark Ejendomme Holding K/S’ oprettelse af et selvstændigt fungerende joint venture.

Det selvstændigt fungerende joint venture vil udvikle, opføre, eje og drive en ny bydel beliggende på en del af matr.nr. 15ae samt matr.nr. 15ah og 15ag, Herstedvester By, Herstedvester, benævnt Coop Byen. Coop Byen skal etableres som en fokuseret bydel med private lejeboliger, en offentlig daginstitution, parkering og øvrige offentlige formål.