Afgørelse

Nummer
MTF- 21/11982

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Team Energies erhvervelse af 25,1 pct. af aktierne i og fælleskontrol over GP JOULE Connect

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. december 2021 en forenklet anmeldelse af et joint venture mellem Team Energie GmbH & Co. KG (”Team”), GP JOULE Utility GmbH (”Utility”) og Minol Brunata GmbH (”Minol Brunata”)

Med transaktionen erhverver Team 25,1 pct. af aktierne i og fælleskontrol over det selvstændigt fungerende joint venture GP JOULE Connect GmbH (”Connect”).