Afgørelse

Nummer
MTF- 21/10972

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Saint-Gobain Distribution Denmark A/S’ erhvervelse af Jens A. Jacobsen. Aalborg A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. november 2021 en almindelig anmeldelse af en fusion mellem Saint-Gobain Distribution Denmark A/S (”Saint-Gobain Danmark”) og Jens A. Jacobsen. Aalborg A/S (”Jens A. Jacobsen”).

Transaktionen indebærer, at Saint-Gobain Danmark overtager 100 pct. af aktiekapitalen i Jens A. Jacobsen. Med transaktionen erhverver Saint-Gobain Danmark dermed enekontrol over Jens A. Jacobsen.