Afgørelse

Nummer
19/13890

Emner

  • § 11 / art. 102 - misbrug af dominerende stilling
  • § 16 a - tilsagnsafgørelser

Wolters Kluwers aftaler om levering af software til personlig skatteberegning

Konkurrencerådet har godkendt tilsagn fra softwareleverandøren Wolters Kluwer Danmark A/S. Tilsagnene gør det nemmere for virksomhedens kunder at vælge andre leverandører. Rådets afgørelse kan få betydning for aftalevilkårene hos andre softwareleverandører.

Konkurrencerådet griber ind over for virksomheden Wolters Kluwer Danmark, som leverer software til personlig skatteberegning. I en række af virksomhedens leveringsaftaler har Wolters Kluwer anvendt vilkår om uopsigelighed i op til tre år og fire måneder og/eller vilkår om, at rabatter var betinget af, at kunderne indgik en flerårig aftale.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse af virksomhedens aftalevilkår sammenholdt med markedsforholdene har givet Konkurrencerådet betænkeligheder om overtrædelse af konkurrenceloven. Det vil være en overtrædelse af konkurrenceloven, hvis en virksomhed er dominerende og har vilkår, som er egnet til at holde konkurrenter ude af markedet.

Wolter Kluwers vilkår kunne muligvis afholde kunder fra at købe software hos andre leverandører i bindingsperioden og derved afskærme andre leverandører fra markedet.

For at imødekomme Konkurrencerådets betænkeligheder har Wolters Kluwer tilbudt at fjerne de mulige problematiske aftalevilkår. Det sker ved, at Wolters Kluwer afgiver tilsagn, som Konkurrencerådet med dagens godkendelse har gjort bindende frem til 31. august 2027. Det vil være strafbart at bryde tilsagnene.

Tilsagnene betyder blandt andet, at kunder som har flerårige aftaler med Wolters Kluwer om software til personlig skatteberegning kan opsige aftalerne med et skriftligt varsel på tre måneder til udgangen af en produktårgang. Desuden fjerner Wolters Kluwer sit vilkår om, at rabatter er betinget af, at aftalen er flerårig.

Konkurrencerådet har kun afgjort, at tilsagnet imødekommer de konkurrencemæssige betænkeligheder. Rådet har ikke taget stilling til, hvorvidt Wolters Kluwer har overtrådt konkurrencereglerne.