Afgørelse

Nummer
MTF- 21/12165

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af MPRC Europe Limited og Pollen Street Capitals erhvervelse af fælles kontrol med Aryza Holdings Limited

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. december 2021 en forenklet anmeldelse af MPRC Europe Limited og Pollen Street Capitals erhvervelse af fælles kontrol med Aryza Holdings Limited

MPRC Europe Limited og Pollen Street Capitals erhverver fælles kontrol med Aryza Holdings Limited.