Afgørelse

Nummer
MTF-21/11591

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Actona Company A/S’ erhvervelse af 100 % af aktierne i Theca A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11. november 2021 en forenklet anmeldelse af Actona Company A/S’ erhvervelse af 100 % af aktierne i Theca A/S.

Actona Company A/S’ erhverver 100 % af aktierne i Theca A/S.