Afgørelse

Nummer
MTF-21/10563

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af TA-Logistics A/S’ erhvervelse af fælles kontrol over Kaj Madsen Fjelstrup A/S samt dettes datterselskaber

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. oktober 2021 en forenklet anmeldelse af TA-Logistics A/S’ erhvervelse af fælles kontrol over Kaj Madsen Fjelstrup A/S samt dettes datterselskaber.

Fusionen indebærer, at TA-Logistics A/S erhverver 50 pct. af aktierne i Kaj Madsen Fjelstrup A/S, idet Andreas Fristoft og Jens Andersen hver især sælger en aktiepost på 25 pct. til TA-Logistics A/S. De tre nuværende ejere vil fortsat samlet eje de resterende 50 pct. af aktierne og gennem deres holdingselskaber have ejerandele på hhv. 20 pct., 20 pct. og 10 pct.