Afgørelse

Nummer
MTF - 21/10619

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af SAMEJI og NRGi Administrations erhvervelse af fælleskontrol med vindmølle- og solcelleparker

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11. oktober 2021 en forenklet anmeldelse af oprettelsen af et joint venture selskab mellem SAMEJI K/S (”SAMEJI”) og NRGi Administration A/S (”NRGi Administration”).

Ved transaktionen etableres det selvstændigt fungerende joint venture selskab NRGI Renewables A/S, som SAMEJI og NRGi Administration opnår fælles kontrol med. Som led i transaktionen foretager NRGi Administration et apportindskud af bl.a. en række datterselskaber, der er ejere eller medejere af en række vindmølle- og solcelleparker samt en pipeline af en igangværende udviklingsportefølje af vindmølle- og solcelleparker.