Afgørelse

Nummer
MTF-21/09465

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Klesch Refining Denmark ApS’ erhvervelse af enekontrol over Equinor Refining Denmark A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2021 en forenklet anmeldelse af Klesch Refining Denmark ApS’ erhvervelse af enekontrol over Equinor Refining Denmark A/S.

Transaktionen finder sted ved en aktieoverdragelse, hvor Klesch Refining Denmark ApS’ erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i Equinor Refining Denmark A/S. Klesch Refining Denmark ApS’ opnår herved enekontrol over Equinor Refining Denmark A/S.