Afgørelse

Nummer
MTF-21/09743

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af APMH Invest A/S’ erhvervelse af NCS International A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 5. oktober 2021 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem APMH Invest A/S og NCS International A/S.

Transaktionen indebærer, at APMH Invest A/S' 100 pct. ejede datterselskab, APMH Invest XVII ApS, erhverver 100 pct. af aktierne i og således enekontrol med NCS International A/S fra K. Nissen International A/S.