Afgørelse

Nummer
MTF-21/08593

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Moment A/S' erhvervelse af enekontrol over Xterna A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. august 2021 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Moment A/S og Xterna A/S.

Transaktionen finder sted ved, at Moment A/S erhverver enekontrol over Xterna A/S, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Moment A/S er del af Axcel Fund VI, der er kontrolleret af Axcel Management A/S. Xterna A/S er før Transaktionen ejet af Nova Holding Viborg ApS, 4-M Invest ApS, Santa Holding ApS og GJERSHOLT ApS.