Afgørelse

Nummer
MTF-21/06267

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af Greenfleet A/S’ erhvervelse af CC Explorer Invest ApS samt dets datterselskaber, herunder HB-Care Holding ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 16. juli 2021 en anmeldelse af Greenfleet A/S’ erhvervelse af enekontrol over CC Explorer Invest ApS.

Transaktionen indebærer, at Greenfleet A/S ved aftale af 30. april 2021 erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i virksomheden CC Explorer Invest ApS samt dets datterselskaber, herunder HB-Care Holding ApS (samlet herefter ”HB-Care”), hvorved Greenfleet A/S erhverver enekontrol over HB-Care.