Afgørelse

Nummer
MTF-21/07861

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Scan Office Group A/S’ erhvervelse af Mogens Daarbak A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2021 en forenklet anmeldelse af Scan Office Group A/S’ erhvervelse af Mogens Daarbak A/S.

Ved den anmeldte fusion erhverver Scan Office Group A/S 100 pct. af kapitalandelene i Mogens Daarbak A/S, hvorefter at Scan Office Group A/S opnår enekontrol over Mogens Daarbak A/S.