Afgørelse

Nummer
MTF-21/08051

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Axcel VI’s erhvervelse af enekontrol over ProData

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 5. august 2021 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem AX VI INV3 Holding ApS' ("Axcel VI"), P-ProData 2018 A/S (”P-ProData) og ProData Holding A/S (”ProData Holding”).

Transaktionen gennemføres som en aktieoverdragelse, hvorved Axcel VI bliver majoritetsejer. Med transaktionen erhverver Axcel VI således enekontrol over P-Prodata og ProData Holding, der ejer ProData Consult A/S (samlet "ProData"), jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2.