Afgørelse

Nummer
MTF-21/08249

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nalka Invest AB’s erhvervelse af enekontrol over Certego A/S, Certego AB, Certego AS og Certego OY

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 6. august 2021 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Nalka Invest AB og Certego A/S, Certego AB, Certego AS og Certego OY.

Ved transaktionen erhverver Nalka Invest AB enekontrol over Certego A/S, Certego AB, Certego AS og Certego OY (herefter ”Certego-gruppen”), jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Fusionen er en aktieoverdragelse, hvor Nalka Invest AB ved fusionens gennemførelse erhverver 100 pct. af aktierne i Certego-gruppen gennem datterselskab Goldcup 27959 AB.