Afgørelse

Nummer
MTF-21/08054

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af ICG Europe Mid-Market Fund Investment S.à r.l.’s erhvervelse af Godt Smil Dental Holding ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. august 2021 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem ICG Europe Mid-Market Fund Investment S.à r.l. og Godt Smil Dental Holding ApS.

ICG Europe Mid-Market Fund Investment S.à r.l. erhverver i fusionen en kontrollerende andel af aktiekapitalen i Godt Smil Dental Holding ApS og opnår herved enekontrol over Godt Smil Dental Holding ApS i medfør af konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2.