Afgørelse

Nummer
MTF-21/07535

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Norvestor VIII SCSp’s erhvervelse af enekontrol over Globeteam A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 9. juli 2021 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Norvestor VIII SCSp og Globeteam A/S.

Ved transaktionen erhverver Norvestor VIII's enekontrol over Globeteam, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Fusionen er en aktieoverdragelse, hvor Norvestor VIII ved fusionens gennemførelse erhverver 100 % af aktierne i Globeteam gennem selskabet BidCo af 7. juni 2021 ApS. Herefter reinvesterer sælgerne - Strunge Nielsen Holding ApS, Kirk Kapital Strategic Investments A/S og C - Moldow Consulting ApS - i 45,3 % af aktierne i BidCo.