Afgørelse

Nummer
MTF-21/07107

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Link Top Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over YOYO Holding ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. juni 2021 en forenklet anmeldelse af Link Top Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over YOYO Holding ApS.

Link Top Holding A/S erhverver ved transaktionen 100 pct. af anparterne i YOYO Holding ApS. Link Top Holding A/S erhverver endvidere 100 pct. af YOYO Holding ApS’ datterselskaber, der udgør YOYO Global Freight ApS, YOYO Global Freight US Inc., YOYO Global Freight Norway AS og YOYO Global Freight Sweden AB.