Afgørelse

Nummer
MTF-21/07034

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af AX VI INV2 Holding ApS’ (Axcel) erhvervelse af enekontrol over Vetgruppen Holding A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 21. juni 2021 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem AX VI INV2 Holding ApS (”Axcel”) og Vetgruppen Holding A/S (”Vetgruppen”).

Transaktionen gennemføres som en aktieoverdragelse, hvor Axcel bliver majoritetsejer af Vetgruppen. Med transaktionen erhverver Axcel enekontrol over Vetgruppen.