Afgørelse

Nummer
MTF-21/05953

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af NREP AB’s erhvervelse af fælleskontrol over Dades’ ejendomsportefølje

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. juni 2021 en forenklet anmeldelse af NREP AB’s (herefter ”NREP”) erhvervelse af fælles kontrol sammen med Dades A/S (herefter ”Dades”) over Dades’ ejendomsportefølje.

Ved transaktionen får NREP fælleskontrol sammen med Dades over hele Dades’ ejendomsportefølje, jf. § 12 a, stk. 1, nr. 2. NREP vil fremover varetage og forvalte ejendomsporteføljen samt stå for varetagelse af andre opgaver relateret til administrationen af Dades-koncernen.