Afgørelse

Nummer
MTF-21/06442

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Togu ApS, Crean Capital III ApS og MST Finance & Consult ApS' erhvervelse af fælleskontrol over BCHG Holding A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. juni 2021 en forenklet anmeldelse af Togu ApS, Crean Capital III ApS og MST Finance & Consult ApS' erhvervelse af fælleskontrol over BCHG Holding A/S.

Ved transaktionen erhverver Togu ApS, Crean Capital III ApS, MST Finance & Consult ApS og en række minoritetsaktionærer gennem investeringsselskabet TMC Invest ApS 50,1 pct. af aktieandelene i BCHG Holding A/S og opnår derved fælleskontrol over selskabet. De resterende aktieandele erhverves af Vækstfonden og Nordea Danmark.