Afgørelse

Nummer
MTF-21/05839

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af NTG Nordic Transport Group A/S’ erhvervelse af Neptun Transport A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2. juni 2021 en forenklet anmeldelse af NTG Nordic Transport Group A/S’ (”NTG”) erhvervelse af Neptun Transport A/S (”Neptun”).

Fusionen finder sted ved, at NTG på basis af en aktieoverdragelsesaftale erhverver 75 pct. af aktierne i Neptun, der herefter bliver et driftsselskab i NTG-koncernen. To af Neptuns hidtidige tre reelle ejere vil efter fusionen eje de resterende 25 pct. af aktierne i selskabet med en andel på hver 12,5 pct. Transaktionen indebærer, at NTG erhverver enekontrol over Neptun