Afgørelse

Nummer
MTF-21/04112

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af Orkla Health AS' erhvervelse af enekontrol over NutraQ 2 AS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. juni 2021 en anmeldelse af en fusion mellem Orkla Health AS (”Orkla”) og NutraQ 2 AS (”NutraQ”).

Den 14. februar 2021 indgik Orkla og aktionærerne i NutraQ en aktieoverdragelsesaftale vedrørende overdragelse af aktierne i NutraQ. I medfør af aftalen erhverver Orkla 100% af aktierne i NutraQ. Orkla vil efter transaktionens gennemførelse således opnå kontrol over samtlige aktier i NutraQ og have enekontrol i selskabet.