Afgørelse

Nummer
MTF-21/06074

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af ITM8 Holding A/S’ (tidligere IT Relation Holding A/S) erhvervelse af enekontrol over Itadel A/S og Cloud Teams ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. juni 2021 en forenklet anmeldelse af ITM8 Holding A/S’ (tidligere IT Relation Holding A/S) erhvervelse af enekontrol over Itadel A/S og Cloud Teams ApS.

ITM8 Holding A/S vil med Transaktionen opnå enekontrol over Itadel A/S og Cloud Teams ApS.