Afgørelse

Nummer
MTF-21/05902

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af FCP HoldCo ApS og FCP BidCo ApS’ erhvervelse af Geia Food A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. maj 2021 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem FCP HoldCo ApS og Geia Food A/S.

Transaktionen medfører, at FCP HoldCo ApS opnår enekontrol over Geia Food A/S.