Afgørelse

Nummer
MTF-21/05552

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Gjensidige Forsikring ASA’s erhvervelse af enekontrol over NEM Forsikring A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 20. maj 2021 en forenklet anmeldelse af Gjensidige Forsikring ASA’s erhvervelse af enekontrol over NEM Forsikring A/S.

Ved transaktionen erhverver Gjensidige Forsikring ASA samtlige kapitalandele i NEM Forsikring A/S og opnår dermed enekontrol over NEM Forsikring A/S.