Afgørelse

Nummer
MTF-21/05112

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Bison Acquisition Corp’s erhvervelse af en kontrollerende andel af aktierne i Inter Pipeline Ltd

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. maj 2021 en forenklet anmeldelse af Bison Acquisition Corp’s erhvervelse af en kontrollerende andel af aktierne i Inter Pipeline Ltd.

Fusionen finder sted ved et frivilligt offentligt overtagelsestilbud, som Bison Acquisition Corp’s har fremsat til aktionærerne i Inter Pipeline Ltd om at erhverve samtlige aktier i Inter Pipeline Ltd.