Afgørelse

Nummer
MTF-21/05330

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Kirk Kapital A/S’ og Karsten Ree Holding C ApS’ erhvervelse af fælleskontrol over Ellepot A/S og PlantPaper Holding ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. maj 2021 en forenklet anmeldelse af Kirk Kapital A/S' ("Kirk Kapital") og Karsten Ree Holding C ApS' ("Karsten Ree") erhvervelse af fælleskontrol over Ellepot A/S ("Ellepot") og PlantPaper Holding ApS ("PlantPaper").

Der er tale om en fusion, idet Kirk Kapital og Karsten Ree efter transaktionens gennemførelse vil opnå fælleskontrol med Ellepot og PlantPaper gennem Danish Horticulture Group A/S. Kirk Kapital og Karsten Ree opnår fælles kontrol på basis af henholdsvis aftale samt overdragelse af aktier og anparter.