Afgørelse

Nummer
MTF-21/00932

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S’ erhvervelse af Uniscrap A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. januar 2021 en forenklet anmeldelse af fusion mellem H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S og Uniscrap A/S.

Ved den anmeldte fusions gennemførsel erhverver H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S 100% af aktierne i Uniscrap A/S fra Scholz Recycling GmbH.