Afgørelse

Nummer
MTF-21/04488

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Velliv, Pension & Livsforsikring A/S’ og IP Ejendomme 2013 P/S’ erhvervelse af fælleskontrol over Project Vortex Partnerselskab

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. maj 2021 en forenklet anmeldelse af Velliv, Pension & Livsforsikring A/S’ og IP Ejendomme 2013 P/S’ erhvervelse af fælleskontrol over Project Vortex Partnerselskab,

Ved transaktionen erhverver Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (”Velliv”) og IP Ejendomme 2013 P/S (”IP Ejendomme”) hver en kontrollerende ejerandel på 50 pct. af ejerandelene i Project Vortex Partnerselskab og opnår dermed fælleskontrol over Project Vortex Partnerselskab.