Afgørelse

Nummer
MTF-21/03974

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Union Nine A/S’ erhvervelse af enekontrol over WhiteAway Group A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 29. april 2021 en forenklet anmeldelse af en fusion, hvor Union Nine A/S erhverver enekontrol over WhiteAway Group A/S

Union Nine A/S har på nuværende tidspunkt fælleskontrol over WhiteAway Group A/S sammen med Ib Dyhr Nørholm Holding ApS og HAK Holding ApS. Med transaktionen erhverver Union Nine A/S enekontrol over WhiteAway Group A/S.