Afgørelse

Nummer
MTF-21/01212

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af Lerøy Seafood Group ASA's erhvervelse af enekontrol over Seafood Danmark A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. marts 2021 en anmeldelse af en fusion mellem Lerøy Seafood Group ASA (”Lerøy”) og Seafood Danmark A/S (”Seafood Danmark”).

Med transaktionen opnår Lerøy derved enekontrol over Seafood Danmark.